Legislatie si atitudinea RedHost referitoare la mailurile nesolicitate

ByRedHost Staff

Legislatie si atitudinea RedHost referitoare la mailurile nesolicitate

Legea comertului electronic 365/2002.

Art. 1
Pct. 8

comunicare comercială – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informaţii permiţând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domeniu sau o adresă de poştă electronică, comunicări legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent faţă de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;

Art. 6

 Art. 6: Comunicările comerciale

(1) Efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică este interzisă, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

(2) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:

a) să fie clar identificabile ca atare;

b) persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;

c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

d) competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

e) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.

(3) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii liberale, sunt permise, sub condiţia respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor aplicabile profesiei respective, care privesc, în special, independenţa, demnitatea şi onoarea profesiei, secretul profesional şi corectitudinea faţă de clienţi şi faţă de ceilalţi membri ai profesiei.

(4) Furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale care efectuează comunicări comerciale au obligaţia de a respecta prevederile alin. (1)-(3).

 

 

Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice- 506/2004

Art. 12

Comunicarile nesolicitate
(1) Este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica, sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia cazului in care abonatul vizat si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.

(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin.(1), daca o persoana fizica sau juridica obtine in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, persoana fizica sau juridica in cauza poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoana le comercializeaza, cu conditia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial.

(3) in toate cazurile, este interzisa efectuarea prin posta electronica de comunicari comerciale in care identitatea reala a persoanei in numele si pe seama careia sunt facute este ascunsa sau in care nu se specifica o adresa valabila la care destinatarul sa poata transmite solicitarea sa referitoare la incetarea efectuarii unor asemenea comunicari.

(4) Prevederile alin.(1) si (3) se aplica in mod corespunzator si abonatilor persoane juridice.

Nota: sursa actelor normative de mai sus este legi-internet.ro.

Atitudinea RedHost fata de mesajele nesolicitate

Dincolo de actele normative, dorim ca lucrurile sa fie foarte clare: nu conteaza daca sunteti firma sau nu, nu conteaza cui doriti sa trimiteti mail si nu conteaza in ce scop. Puteti trimite mail doar in urmatoarele situatii:

  • ati primit acceptul destinatarului pentru a-i trimite mail
  • aveti o relatie comerciala/contractuala/personala cu destinatarul
  • destinatarul s-a inscris in mod voluntar pentru a primi mail din partea dvs.

In orice alt caz, trimiterea de mail nu este permisa!

Chiar daca legislatia din Romania ar permite mesajele nesolicitate, RedHost/Euroweb Srl nu va permite niciodata trimiterea de mesaje nesolicitate. Acest lucru este stipulat atat in contract (Obligatiile beneficiarului) cat si in Termenii de Utilizare publicati la adresa http://www.redhost.ro/conditii.php (punctul 4).

Tinem sa precizam ca din cauza prejudiciilor care pot fi aduse clientilor nostri (orice mesaj trimis in mod nesolicitat afecteaza capacitatea respectivului server de mail de a trimite ulterior inclusiv mesaje legitime ale oricarui alt client de pe acelasi server cu spammerul), trimiterea de mesaje nesolicitate de pe serverele RedHost sau pentru promovarea unor site-uri gazduite de RedHost reprezinta cea mai grava ofensa care poate fi adusa RedHost de catre clienti si orice asemenea incident va fi tratat ca atare.

Daca in cazul unor mesaje nesolicitate trimise din contul clientului fara cunostinta si vointa acestuia (cont spart, furt parola de mail) manifestam in anumite limite un anumit nivel de intelegere, nu manifestam niciun fel de intelegere fata de clientii care fac spam in mod voluntar.

About the author

RedHost Staff administrator